ضمن تقدیر و تشکر  از همه همکاران   محترم  در شهرستان    گروه جغرافیا  در نظر دارد جهت بهبود  وضعیت  آموزشی  درس جغرافیا  و ارتقاء  سطح کمی و کیفی  گروه   از نظرات  و یشنهادات  همکاران استفاده نماید. لذا همکاران می توانند در ارتباط با موضوعات  زیر  وهر آنچه که مفید می دانند   مطالبی  را تهیه و به گروههای آموزشی ارسال نمایند.

۱- تهیه نمونه سوالات  دروس جغرافیا  ۱و۲ و پیشدانشگاهی

۲-تحلیل  سوالات امتحانات  نهایی درس جغرافیا

۳- تحلیل سوالات کنکور

۴- تحلیل محتوی کتابهاب درس جغرافیا

۵-تهیه  تصاویر  مهم جغرافیای   از محیط طبیعی و جغرافیایی که  از دید ترکیبی بر خوردار باشد.

۶- تهیه مطالب علمی  و موارد دیگر  جهت درج در  گاهنامه

۷- تهیه فیلمهای کوتاه از موضوعات کتابهبا جغرافیا

۸-تهیه محتوی الکترونیکی  از دروس جغرافیا

۹-تهیه طرح درس سالانه  و روزانه

۱۰-بردن دانش آموزان به گردش علمی و ارایه گزارش آن به گروه

۱۱-تهیه انواع دست ساخته ها با توجه به موضوعات درس جغرافیا توسط دانش آموزان و دبیران

۱۲-تهبه  انواع سی دی های  آموزشی

۱۳-برگزاری مسابقات علمی در مدارس  و گزارش آن به گروه

۱۴- شرکت در مسابقات  گروه آموزشی استان و دبیر خانه راهبری جغرافیا ( آدرس گروه استان و دبیر خانه در پیوند ها  وجود دارد)

۱۵ تحلیل وضعیت آموزشی در س جغرافیا  ( نوبت اول- دوم   در سطه آموزشگاه و شهرستان )

۱۶-تهیه مقالات علمی  در ارتباط با موضوعات جغرافیایی

۱۷ -ارایه پیشنهاد و انتقاد

۱۷-موارد دیگر که جنبه آموزشی داشته باشد.

ضمناْ برای کلیه دبیرانی که  در زمینه های مختلف با گروه همکاری دارند درخواست تشویقی  می شود.

 تاريخ : چهارشنبه سی ام آذر ۱۳۹۰ | 10:0 | نویسنده : منصور غفارزاده ( بنبایی) |